POLECANE W CZYTELNI
czytelnia

Absencja – jak ją mierzyć, jak się z nią zmierzyć?

Absencja to „każde niestawienie się w pracy lub wyjście z pracy w czasie, kiedy pracownik planowo powinien przebywać na swoim stanowisku” Do absencji nie zalicza się urlopów i delegacji oraz wyjść służbowych (1). Według innej definicji – dni absencji to wszelkie nieobecności pracownika, niewynikające z Kodeksu Pracy, ze szczególnym uwzględnieniem absencji chorobowych, bezpłatnych urlopów, nieusprawiedliwionych…

Details
POZOSTAŁE

Raport Motywacje Menedżerów 2016

www.motywacjemenedzerow.pl Wyższe wynagrodzenie najbardziej motywujące dla menedżerów Motywacje finansowe mają największe przełożenie na satysfakcję menedżerów z miejsca pracy – tak wynika z badania Motywacje Menedżerów 2016, przeprowadzonego po raz drugi przez BIGRAM, IDEA! Human Capital i Legg Mason. W badaniu Motywacje Menedżerów 2016 wzięło udział 350 respondentów, menedżerów średniego i wyższego szczebla, reprezentujących polskie i…

Details

Rozmowy roczne potrzebne jak nigdy wcześniej

Pierwsze miesiące każdego roku, zwłaszcza w większych firmach, należących do międzynarodowych korporacji to tradycyjny okres, kiedy menedżerowie i pracownicy poświęcają czas na spotkania roczne….

Aby przejść do dalszej części artykułu opublikowanego przez dziennik Rzeczpospolita, kliknij tutaj .

Bieżące trendy w kształtowaniu płac

Początek nowego roku kalendarzowego/finansowego (niepotrzebne skreślić), bywa zwykle szczególnie ciekawy z punktu widzenia osób zainteresowanych wynagradzaniem, zwłaszcza zaś własnym poziomem wynagrodzenia. Tradycyjnie w tym okresie, firmy ogłaszają pracownikom poziom wzrostów płac w nowym roku.  Prezentują przy tym informacje i ogólne procentowe wskaźniki wzrostu, jak i osobiste nowe stawki pracowników, które ustala się w oparciu o…

Details

Prognozowanie wzrostów płac na 2016 – perspektywa europejska

Końcowe miesiące roku typowo są dla większości menedżerów czasem planowania budżetów na kolejny rok finansowy. Dla wielu organizacji, w których istotnym składnikiem kosztów są wynagrodzenia, dużym wyzwaniem staje się trafne prognozowanie wzrostów płac na rynku, co zapewnia możliwość odpowiedniej indeksacji i utrzymania konkurencyjności  pakietu oferowanego własnym pracownikom. Według wyników różnych badań prowadzonych w ostatnich kilkunastu…

Details

Opis stanowiska pracy

Co to jest opis stanowiska pracy? Opis stanowiska pracy jest dokumentem zbierającym informacje na temat treści poszczególnych utworzonych w organizacji stanowisk pracy oraz wymagań kompetencyjnych dla zajmujących je pracowników. Opis stanowiska przygotowywany jest często  jako dokument o treści typowej dla wielu osób zatrudnionych na tym samym stanowisku. Opis standardowy jest podstawą do przygotowania opisów stanowisk…

Details

Absencja – jak ją mierzyć, jak się z nią zmierzyć?

Absencja to „każde niestawienie się w pracy lub wyjście z pracy w czasie, kiedy pracownik planowo powinien przebywać na swoim stanowisku” Do absencji nie zalicza się urlopów i delegacji oraz wyjść służbowych (1). Według innej definicji – dni absencji to wszelkie nieobecności pracownika, niewynikające z Kodeksu Pracy, ze szczególnym uwzględnieniem absencji chorobowych, bezpłatnych urlopów, nieusprawiedliwionych…

Details

Wywiad z liderem naszego zespołu

“Rozmowa z Krzysztofem Gugałą – Partnerem/Dyrektorem Zespołu Doradztwa IDEA! Management Consulting sp. z o.o<

Przed lekturą tego tekstu – chciałbym po pierwsze – wyrazić głęboką wdzięczność portalowi wynagrodzenia.pl za zaproszenie do rozmowy, po drugie chciałbym przeprosić za elementy ironiczne, jakie wkradły się w treśc wywiadu – zwłaszcza w pytaniu – “Jaka będzie przyszłość wynagrodzeń w Polsce”? –

Details

Wartościowanie / grading stanowisk pracy

Wartościowanie / grading stanowisk pracy jest techniką wspierającą zarządzanie zasobami społecznymi w organizacjach, w szczególności w odniesieniu do płacy gotówkowej, świadczeń i ścieżek karier. Nie jest prawdą – co twierdzą nawet popularne polskie portale poświęcone wynagrodzeniom, że jest niezbędnym krokiem do budowania polityki wynagrodzeń, ponieważ wiele firm doskonale sobie radzi bez wartościowania stanowisk.

Niemniej – jest to cenne narzędzie i warto się z nim bliżej zapoznać. Głównym celem wartościowania stanowisk jest analiza treści i określenie relatywnej wagi stanowisk w organizacji. Końcowym wynikiem jest typowo lista – ranking stanowisk w organizacji, z przyporządkowaną im informacją nt. wagi stanowisk. Może by ona wyrażona w postaci punktów, kategorii, etc.

Details

Zacząć od fundamentów. (Rzecz o płacy zasadniczej)

Zacząć od fundamentów. Pomimo trudnych warunków dla prowadzenia biznesu, wiele organizacji zmaga się z problemami w pozyskaniu dobrych specjalistów i menedżerów. Z badań przeprowadzonych przez międzynarodowa firmę doradczą Towers Watson (*) wynika, iż pracodawcy niekoniecznie we właściwy sposób interpretują czynniki decydujące o atrakcyjności pracy. Z perspektywy pracowników – najważniejszym elementem jest atrakcyjny poziom wynagrodzenia gwarantowanego,…

Details