talents

Zespół IDEA! Human Capital posiada unikalne doświadczenie w zakresie projektowania i wdrażania zintegrowanych rozwiązań HR w zakresie zarządzania wynagrodzeniami i talentami. Bowiem w nowoczesnych organizacjach sfery wynagrodzeń i rozwoju talentów tworzą jeden wspólny obszar, wymagający planowania strategicznego a następnie zaprojektowania i wdrożenia spójnych rozwiązań.

Podejmujemy również prace związane z rozwojem poszczególnych programów czy systemów – np. opracowanie architektury i opisów stanowisk, wartościowanie stanowisk pracy, określenie polityki wynagrodzeń zasadniczych i całkowitych, systemów premiowych, zarządzania wynikami pracy, opracowanie modelu kompetencji, ścieżek karier, badania potencjału zawodowego.

W trakcie prac doradczych przykładamy szczególną uwagę do właściwego przekazywania informacji w gronie wszystkich pracowników zainteresowanych wynikami projektu a także praktycznego i profesjonalnego zarazem przygotowania dla użytkowników tych rozwiązań, czyli pracowników i kadry kierowniczej w firmach naszych Klientów.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

ZAKRES USŁUG

Wartościowanie/grading stanowisk jest uporządkowanym procesem prowadzonym w celu określenia wagi poszczególnych stanowisk w firmie. Wyniki gradingu mogą być podstawą do rozwoju różnych polityk i systemów HR. Typowo, równolegle aktualizujemy lub pomagamy w opracowaniu nowych opisów stanowisk.

Tworzymy efektywne, odpowiadające na potrzeby klienta systemy wynagrodzeń pieniężnych – zasadniczych i zmiennych, długoterminowych oraz świadczeń rzeczowych. Pomagamy sformułować i optymalizować wizerunek Całkowitego Pakietu (EVP) oferowanego pracownikom przez firmę.

Pomagamy w opracowaniu strategii i narzędzi wspierających komunikację rozwiązań płacowych w organizacji (Total Reward Statements, czyli spersonalizowane informacje o warunkach wynagradzania) oraz pomagamy rozwijać umiejętności menedżerów związane z podejmowaniem decyzji płacowych, oceną pracowników i udzielaniem informacji zwrotnej,